Sacombank lên mục tiêu lợi nhuận vượt 10.000 tỷ đồng, chưa có kế hoạch chia cổ tức

Trong phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, ngân hàng chưa đề cập đến kế hoạch chia cổ tức.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – STB) vừa công bố tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2024, dự kiến diễn ra ngày 26/4.

Năm 2024, Sacombank dự kiến tổng tài sản tăng 10% lên 724.000 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn huy động tăng khoảng 10% lên 636.600 tỷ đồng. Tổng dư nợ tín dụng tăng 11% lên 535.800 tỷ đồng. HĐQT sẽ điều chỉnh lại các mục tiêu tăng trưởng huy động và cho vay phù hợp với hạn mức tăng trưởng tín dụng phân bổ của NHNN.

Ngân hàng cũng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 10.600 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%.

Trước đó, năm 2023, ngân hàng đã hoàn thành mục tiêu kinh doanh với lợi nhuận trước thuế đạt 9.595 tỷ đồng, tăng 51,4% so với năm 2022 và đạt 101% kế hoạch. Năng suất và các tỷ suất sinh lời được cải thiện, trong đó ROA bình quân tăng 0,31%, đạt 1,22%. ROE bình quân tăng 4,47%, đạt 18,3%. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) tăng 72%, đạt 4.094 đồng/cp.

Về phương án phân phối lợi nhuận, tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024, không thấy đề cập đến kế hoạch chia cổ tức.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Sacombank năm 2023 là hơn 9.500 tỷ đồng. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế và trích các quỹ còn hơn 5.700 tỷ đồng. Nếu tính lợi nhuận hợp nhất giữ lại từ các năm trước, lũy kế tới năm nay sẽ là hơn 18.300 tỷ đồng.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, trả lời chất vấn của cổ đông về vấn đề cổ tức, ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT Sacombank cho biết, Sacombank là ngân hàng đặc thù, thuộc diện tái cơ cấu nên chưa thể chia cổ tức. Hiện còn vấn đề liên quan đến chỗ cổ phiếu của ông Trầm Bê, ngân hàng đã trình phương án mua lại số cổ phiếu đó từ Ngân hàng Nhà nước để bán đấu giá và xử lý dứt điểm vấn đề. Sau khi xử lý xong, hoàn tất tái cơ cấu, ngân hàng mới được chia cổ tức.

“Bản thân tôi là cổ đông lớn nhất ở đây, các thành viên trong HĐQT và Ban điều hành cũng là cổ đông và cũng muốn chia cổ tức. Chúng tôi xác định năm 2023 sẽ phấn đấu là năm cuối cùng giải quyết các tồn đọng này. Khi giải quyết xong vấn đề sẽ được chia cổ tức và chúng tôi cố gắng để hết năm nay để không còn phải nhận những lời than phiền về vấn đề cổ tức như vậy. Và khi được chia cổ tức chúng tôi cũng muốn chia hết luôn cho cổ đông chứ không phải lo giữ lại làm gì”, ông Dương Công Minh nói tại ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – STB) vừa công bố tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2024, dự kiến diễn ra ngày 26/4.

Năm 2024, Sacombank dự kiến tổng tài sản tăng 10% lên 724.000 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn huy động tăng khoảng 10% lên 636.600 tỷ đồng. Tổng dư nợ tín dụng tăng 11% lên 535.800 tỷ đồng. HĐQT sẽ điều chỉnh lại các mục tiêu tăng trưởng huy động và cho vay phù hợp với hạn mức tăng trưởng tín dụng phân bổ của NHNN.

Ngân hàng cũng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 10.600 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%.

Trước đó, năm 2023, ngân hàng đã hoàn thành mục tiêu kinh doanh với lợi nhuận trước thuế đạt 9.595 tỷ đồng, tăng 51,4% so với năm 2022 và đạt 101% kế hoạch. Năng suất và các tỷ suất sinh lời được cải thiện, trong đó ROA bình quân tăng 0,31%, đạt 1,22%. ROE bình quân tăng 4,47%, đạt 18,3%. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) tăng 72%, đạt 4.094 đồng/cp.

Về phương án phân phối lợi nhuận, tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024, không thấy đề cập đến kế hoạch chia cổ tức.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Sacombank năm 2023 là hơn 9.500 tỷ đồng. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế và trích các quỹ còn hơn 5.700 tỷ đồng. Nếu tính lợi nhuận hợp nhất giữ lại từ các năm trước, lũy kế tới năm nay sẽ là hơn 18.300 tỷ đồng.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, trả lời chất vấn của cổ đông về vấn đề cổ tức, ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT Sacombank cho biết, Sacombank là ngân hàng đặc thù, thuộc diện tái cơ cấu nên chưa thể chia cổ tức. Hiện còn vấn đề liên quan đến chỗ cổ phiếu của ông Trầm Bê, ngân hàng đã trình phương án mua lại số cổ phiếu đó từ Ngân hàng Nhà nước để bán đấu giá và xử lý dứt điểm vấn đề. Sau khi xử lý xong, hoàn tất tái cơ cấu, ngân hàng mới được chia cổ tức.

“Bản thân tôi là cổ đông lớn nhất ở đây, các thành viên trong HĐQT và Ban điều hành cũng là cổ đông và cũng muốn chia cổ tức. Chúng tôi xác định năm 2023 sẽ phấn đấu là năm cuối cùng giải quyết các tồn đọng này. Khi giải quyết xong vấn đề sẽ được chia cổ tức và chúng tôi cố gắng để hết năm nay để không còn phải nhận những lời than phiền về vấn đề cổ tức như vậy. Và khi được chia cổ tức chúng tôi cũng muốn chia hết luôn cho cổ đông chứ không phải lo giữ lại làm gì”, ông Dương Công Minh nói tại ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – STB) vừa công bố tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2024, dự kiến diễn ra ngày 26/4.

Năm 2024, Sacombank dự kiến tổng tài sản tăng 10% lên 724.000 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn huy động tăng khoảng 10% lên 636.600 tỷ đồng. Tổng dư nợ tín dụng tăng 11% lên 535.800 tỷ đồng. HĐQT sẽ điều chỉnh lại các mục tiêu tăng trưởng huy động và cho vay phù hợp với hạn mức tăng trưởng tín dụng phân bổ của NHNN.

Ngân hàng cũng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 10.600 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%.

Trước đó, năm 2023, ngân hàng đã hoàn thành mục tiêu kinh doanh với lợi nhuận trước thuế đạt 9.595 tỷ đồng, tăng 51,4% so với năm 2022 và đạt 101% kế hoạch. Năng suất và các tỷ suất sinh lời được cải thiện, trong đó ROA bình quân tăng 0,31%, đạt 1,22%. ROE bình quân tăng 4,47%, đạt 18,3%. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) tăng 72%, đạt 4.094 đồng/cp.

Về phương án phân phối lợi nhuận, tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024, không thấy đề cập đến kế hoạch chia cổ tức.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Sacombank năm 2023 là hơn 9.500 tỷ đồng. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế và trích các quỹ còn hơn 5.700 tỷ đồng. Nếu tính lợi nhuận hợp nhất giữ lại từ các năm trước, lũy kế tới năm nay sẽ là hơn 18.300 tỷ đồng.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, trả lời chất vấn của cổ đông về vấn đề cổ tức, ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT Sacombank cho biết, Sacombank là ngân hàng đặc thù, thuộc diện tái cơ cấu nên chưa thể chia cổ tức. Hiện còn vấn đề liên quan đến chỗ cổ phiếu của ông Trầm Bê, ngân hàng đã trình phương án mua lại số cổ phiếu đó từ Ngân hàng Nhà nước để bán đấu giá và xử lý dứt điểm vấn đề. Sau khi xử lý xong, hoàn tất tái cơ cấu, ngân hàng mới được chia cổ tức.

“Bản thân tôi là cổ đông lớn nhất ở đây, các thành viên trong HĐQT và Ban điều hành cũng là cổ đông và cũng muốn chia cổ tức. Chúng tôi xác định năm 2023 sẽ phấn đấu là năm cuối cùng giải quyết các tồn đọng này. Khi giải quyết xong vấn đề sẽ được chia cổ tức và chúng tôi cố gắng để hết năm nay để không còn phải nhận những lời than phiền về vấn đề cổ tức như vậy. Và khi được chia cổ tức chúng tôi cũng muốn chia hết luôn cho cổ đông chứ không phải lo giữ lại làm gì”, ông Dương Công Minh nói tại ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ
bds-1.jpg

Thị trường bất động sản: ‘Bão’ dần tan, kỳ vọng giai đoạn tăng trưởng mới

Chuyên gia cho rằng từ kinh nghiệm các thời kỳ 2004-2007 và 2014-2018, sau thời trầm lắng, cu
vcci-1.jpg

Doanh nghiệp lo ‘khó càng thêm khó’ khi thuế tiêu thụ đặc biệt đánh vào nước giải khát có đường

Ông Vũ Tú Thành, Phó giám đốc điều hành Hội đồng Kinh doanh Mỹ – ASEAN cho rằng các doanh
TP HCM: Giữ nguyên diện tích tối thiểu tách thửa đất ở, đất nông nghiệp- Ảnh 1.

TP HCM: Giữ nguyên diện tích tối thiểu tách thửa đất ở, đất nông nghiệp

Theo dự thảo quyết định thay thế Quyết định 60/2017, các thửa đất trước và sau khi tách thử

Bài đăng mới

11 lợi ích của cà phê

Cà phê là thức uống giàu axit chlorogen, axit caffeic và kahweol là những hợp chất có hoạt tính sinh học có đặc tính chống oxy hóa, giúp chống lại các gốc tự do, ngăn ngừa lão hóa sớm,

Viện IMRIC – Viện IRLIE phối hợp Trung tâm HL và Thi đấu TDTT Bình Dương và Trung tâm CFV tổ chức bốc thăm chia bảng bóng rổ nam 5×5

Sáng ngày 12/07/2027, BTC Giải các câu lạc bộ bóng rổ Bình Dương mở rộng năm 2024đã tổchức bốc thăm bằng hình thức trực tuyến và công bố kết quả bốc thăm chia bảng môn bóng rổ nam 5×5. Giải các câu lạc

Thị trường bất động sản: ‘Bão’ dần tan, kỳ vọng giai đoạn tăng trưởng mới

Chuyên gia cho rằng từ kinh nghiệm các thời kỳ 2004-2007 và 2014-2018, sau thời trầm lắng, cùng với sự thay đổi theo hướng hỗ trợ của hệ thống thể chế, thị trường bất động sản (BĐS) sẽ có

Lan toả nét đẹp bằng hình ảnh – Quảng bá du lịch qua cuộc thi ảnh “Việt Nam điểm hẹn thế giới”

Tối 11/07/2024, tại Bình Dương, Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh, Hội Quảng cáo TP Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Quảng cáo và Xúc tiến thương mại Đông Nam tổ chức Lễ trao giải cuộc